Projektin nimi

Erasmus+
Link in/ Job hunting with the help of librarians; cooperation for innovation and the exchange of good practices

Projektin tavoite & sisältö

Best Authentic Sneakers | Air Max

Projektissa on mukana 7 kirjastoa EU-maista. Maat ovat Slovenia (koordinaattori), Suomi, Itävalta, Irlanti, Bulgaria, Romania ja Liettua. Projektin tavoite on jakaa hyviä käytäntöjä siitä, miten työttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä autetaan kirjastoissa. Projektiin osallistuvat kirjastot toimivat yhteistyössä jakaen opastus- ja kurssitoimintaan liittyviä hyviä käytäntöjä. Projektissa toteutetaan viisipäiväinen kirjastoissa tapahtuvaan opastustoimintaan liittyvä työpaja, pidetään neljä kokousta (Romania, Itävalta, Suomi ja Slovenia) ja tuotetaan yhteinen sähköinen sivusto. Lisäksi kartoitetaan eri maiden kirjastojen merkitystä ja roolia syrjäytymisen ehkäisyssä ja suoritetaan kyselytutkimus. Vantaan kaupunginkirjaston osalta projektia koordinoi Länsimäen kirjaston palveluesimies Margarita Vidinovska.

Projektiorganisaatio, aikataulu & viestintä

Projekti toteutetaan ajalla 30.9.2014 - 31.08.2016. Projekti jakautuu seuraaviin osiin:

  • Projektin johtaminen
  • Liikkuvuuskokoukset
  • Sähköinen ohjesivusto
  • Kirjaston henkilökunnan opastus
  • Väli- ja loppuraportointi
  • Arviointi
  • Tiedon jakaminen ja levittäminen

Koordinaattori lähettää raportit kansalliselle toimistolleen. Väliraportointi on tehtävä 30.09.2015 mennessä ja loppuraportti 60 päivää projektin päättymisen jälkeen (projekti päättyy 31.08.2016). Kumppaneiden on lähetettävä kopiot kaikista matkadokumenteista ja osallistumistodistuksista välittömästi kokousten jälkeen. Lisäksi he raportoivat projektiin käyttämänsä työajan kahden kuukauden välein. Kumppaneiden on jaettava projektiin liittyvää tietoa omissa organisaatioissaan ja jaettava kuvia, artikkeleita ja tutkimustietoa projektin internet-sivuilla. Sähköisen sivuston (projektin päätuotos) opetustoimintaan liittyvä ohjeistus otetaan aktiiviseen käyttöön.

Budjetti

Projektin koko budjetti on 126 394€. Kaikki projektiin liittyvät kulut maksetaan projektin budjetista.