Zaposlitveni razgovor je pomemben element pri iskanju zaposlitve. Za iskalce zaposlitve je vabilo na razgovor veliko veselje, hkrati pa prinaša tudi številne stiske, kot so strah pred bodočim delodajalcem, trema pred nastopanjem ipd. Da bi iskalce zaposlitve na nastop pred delodajalcem čim bolje pripravili, smo v program izobraževalnih dejavnosti v okviru projekta LinkINjob, vključili tudi delavnico priprave na razgovor, in sicer delavnico z naslovom: Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev.

 

 

Da bi se prostorsko uporabnikom in potencialnim udeležencem čim bolj približali, smo delavnico izvedli v dveh naših knjižnicah. V Knjižnici Fužine 13. januarja in v Knjižnica Bežigrad. Izvedba obeh delavnic je bila skupno delo dveh zaposlenih v naši knjižnici, ki sta se udeležili usposabljanja v okviru projekta LinkINjob v Linzu – Lilijane Pahor in Polonce Lampič.

 

 

Za udeležence smo pripravili tudi učno gradivo. Poleg PowerPoint prezentacije so prejeli še vzorec kadrovskega vprašalnika, seznam najpogostejših vprašanj na razgovorih in LinkINjob promocijsko kazalko s koledarjem.

 

 

Na delavnici smo se pogovarjali o vrstah zaposlitvenih razgovorov in njihovih posebnostih, obravnavali 10 najpogostejših napak in se vadili v iskanju odgovorov na najpogostejša vprašanja o delu, izobrazbi in osebnosti. Ker se iskalci zaposlitve včasih znajdejo pred zadrego, ko jim delodajalec da možnost, da mu zastavijo kakšno vprašanje, smo se vadili tudi v vprašanjih, ki jih lahko iskalci zaposlitve zastavijo delodajalcem. Na koncu smo nekaj časa namenili tudi pomenu zahvalnega pisma.

 

 

V obe delavnici smo vključili tudi praktično izkušnjo udeležbe na razgovoru. V Knjižnici Fužine so imeli udeleženci eno izpraševalko, v Knjižnici Bežigrad pa dve. Simulacija zaposlitvenega razgovora:

 

 

 

Reden del učnega gradiva je tudi seznam priporočene literature iz obravnavanega področja in priložnostna razstava knjižničnega gradiva, ki je o obravnavani tematiki na voljo v knjižnici in je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Skupno se je obeh izvedb delavnice udeležilo 15 udeležencev, ki so bili z izvedbo zelo zadovoljni in so to tudi izrazili v evalvacijskih vprašalnikih.

 

 

Posebno smo ponosni na to, da se nekateri od udeležencev udeležujejo več delavnic v okviru projekta LinkINjob – to jim zagotavlja pridobitev celovitega nabora znanj – priprava na razgovor, poslovna obleka, nebesedna komunikacija, ugotavljanje lastnih močnih in šibkih točk, in še česa.

Nike Sneakers | On Sale:Nike Air Force 1 Mid Just Do It BQ6474-100 , Idae 2021