S ponosom predstavljamo glavni produkt našega projekta, e-Priročnik učnih aktivnosti. Namenjen je tako knjižničarjem kot vsem ostalim, ki delajo z iskalci zaposlitve. Objavljene so verzije v angleškem, bolgarskem, finskem, litvanskem, nemškem, romunskem in slovenskem jeziku.

 

e-Priročnik

E-Priročnik sestavljajo poglavja:
UVOD
METODOLOGIJA
UČNE AKTIVNOSTI
VPLIV NA LOKALNO SKUPNOST
PRIPOROČENA LITERATURA

V uvodu direktor bolgarskega Direktorata za delo predstavi projekt LinkINJob in njegove glavne cilje glede na razmere na trgu dela v Evropi.

Poglavje Metodologija je razdeljeno na opis ciljne skupine in na ključne kompetence za knjižničarje, ki delajo z brezposelnimi kot uporabniki knjižnice. Opis ciljne skupine temelji na raziskavi, ki je bila izvedena v vseh partnerskih knjižnicah, ključne kompetence za knjižničarje pa na petdnevnem izobraževanju knjižničarjev iz partnerskih knjižnic.

Skozi raziskavo, ki je potekala v vseh partnerskih knjižnicah, smo ugotavljali značilnosti posameznih podskupin brezposelnih in njihov položaj v partnerskih državah. Popisali smo stanje na področju zaposlovanja, trga dela, področni zakonodaji in politikah. Preučili smo tudi možnosti za izobraževanje brezposelnih na nacionalni ravni, še posebej pa v splošnih knjižnicah in v samih partnerskih knjižnicah. Zaključili smo z identifikacijo izobraževalnih potreb, ki so se pokazale skozi raziskavo.

V drugem delu poglavja smo opisali posamezne module izobraževanja in predstavili ključne kompetence, ki jih potrebujejo knjižničarji za delo z brezposelnimi. Podan je tudi natančen  načrt in urnik samega petdnevnega izobraževanja. S tem smo uporabnikom e-priročnika zagotovili zelo praktičen primer paketa izobraževanj za zaposlene v knjižnicah, ki smo ga zaključili z nekaj navodili in predlogi.

Srčika našega e-Priročnika je opis 14 primerov dobrih praks učnih aktivnosti  za brezposelne, po dve na partnersko knjižnico. Zbirnik poročil prinaša nekaj statističnih podatkov kakor tudi odgovore udeležencev, ki so izpolnili evalvacijske vprašalnike. Merili smo zadovoljstvo z vsebino in zahtevnostjo učne aktivnosti, kvaliteto izobraževalca, učnih gradiv in samega vzdušja. Zanimalo nas je, ali je učna aktivnost zadovoljila pričakovanja udeležencev, ali bodo ti pridobljena znanja lahko uporabili v praksi in ali udeležba na tovrstnih izobraževanjih poveča možnost za zaposlitev.

Da bi uporabnikom e-Priročnika olajšali delo pri pripravi podobnih učnih aktivnosti za brezposelne, smo v analizi opisali pet elementov organizacije in izvajanja učnih aktivnosti: potrebe, vložek, aktivnosti, rezultate in vpliv. Sledi opis 14 učnih aktivnosti, ki obsegajo področja finančne pismenosti, računalniške in informacijske pismenosti ter podjetništva. Namenjene so vsem sedmim podskupinam brezposelnih, vključenih v projekt.

V poglavju Vpliv na lokalno skupnost so predstavljeni učinki in rezultati projekta, ki so boljši, kot je bilo prvotno predvideno in načrtovano. Razvili smo dodatne učne dejavnosti, informacijske vire in lokalna partnerstva. Pri projektu so sodelovale številne organizacije, kar je privedlo do novih partnerstev za prihodnje projekte. S knjižnicami bolje sodelujejo pri informiranju in nudenju storitev za brezposelne. Knjižnice zagotavljajo iskalcem zaposlitve dostopen, prijeten, nevtralen in manj formalen prostor za učenje, kjer lahko dobijo osebno podporo in pomoč. Omogočajo jim brezplačen dostop do raznolikih uporabnih virov in informacijske tehnologije. Knjižnični strokovnjaki izvajajo učne dejavnosti, ki dopolnjujejo usposabljanja drugih organizacij. 40 % organizacij meni, da bo e-Priročnik dobro vodilo pri njihovem delu, saj omogoča pregled, kako se v drugih državah EU soočajo z vprašanjem brezposelnosti in katere so najboljše prakse, ki jih izvajajo.

V zadnjem poglavju je navedena priporočena literatura in koristne povezave tako v angleškem kot v jezikih držav, sodelujočih v projektu.

 

best shoes | Zapatillas de running Nike - Mujer