Med 14. in 17. aprilom 2016 smo v Mestni knjižnici Ljubljana gostili zadnje srečanje partnerjev projekta. Udeležilo se ga je 14 udeležencev iz sedmih sodelujočih držav.

 

 

Največji del srečanja je obsegal dva sestanka oziroma delovni srečanji s temami:

  • predstavitev izvedenih učnih aktivnostih za brezposelne,
  •  napredek e-priročnika,
  • prevajanje e-priročnika v jezike držav partnerjev,
  •  valorizacijska srečanja,
  •  diseminacija, spletna stran ter FB profil projekta in
  •  finančni vidiki projekta.

 

Partnerji smo pregledali izvedene učne aktivnosti za brezposelne z uvodnim povzetkom, podatki o udeležbi in analizo anketnih odgovorov. Vse predstavitve so združene v skupnem dokumentu in tako na voljo tudi drugim izobraževalcem odraslih.

Dokončana so že štiri poglavja e-priročnika v angleškem jeziku. Predstavljenih je 14 učnih aktivnosti (po 2 na partnerja), ki zajemajo vseh sedem podskupin brezposelnih: starejše delavce, dolgotrajno brezposelne, brezposelne z nizko izobrazbo, ženske, migrante, ljudi s posebnimi potrebami in prve iskalce zaposlitve ter vsa področja izobraževanja: finančno opismenjevanje, podjetništvo in računalniško opismenjevanje. Partnerji bomo začeli prevajati dokončana poglavja v jezike svojih držav.

 

Vsi partnerji bomo organizirali valorizacijska srečanja, na katerih bomo ugotavljali vrednost našega projekta v lokalnem okolju. Deležniki so predvsem ustanove, ki delajo z brezposelnimi, ustanove, ki izobražujejo odrasle in splošne knjižnice. V Mestni knjižnici Ljubljana bomo srečanje izpeljali v okviru strokovnega srečanja ob 20. obletnici Borze dela.

 

 

Poleg sestankov partnerjev smo v program vključili tudi predstavitev servisa Borza dela, ogled Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Šiška ter predstavitev posebne zbirke miniaturnih knjig.

 

Borza dela

 

 

Mediateka v Knjižnici Otona Župančiča

 

 

Kosovirjeva žlica na otroškem oddelku Knjižnice Otona Župančiča

 

 

Knjižnica Šiška

 

 

Pravljična soba v Knjižnici Šiška

 

 

Miniaturne knjige

 

 

 

 

Na delovnem srečanju je vzniknilo nekaj odličnih zamisli za oblikovanje novih storitev knjižnic za brezposelne. Tudi po zaključku projekta bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so se najbolje obnesle.

 

Best Authentic Sneakers | nike fashion

V okviru projekta LinkINjob smo med septembrom 2015 in januarjem 2016 v Mestni knjižnici Ljubljana za brezposelne organizirali pet delavnic:

1.       - Ustvari življenjepis

2.       - Govorica obraza v poslovnem svetu – obraz

3.       - Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu

4.       - Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev

5.       - (P)osebnost ženske v poslovnem svetu

 

Pri njihovem načrtovanju smo imeli posebej v mislih tri ciljne skupine brezposelnih: ženske, starejše delavce in uporabnike iz posebne ciljne skupine, in sicer posameznike, ki so v procesu zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, niso bile pa vse delavnice namenjene vsem ciljnim skupinam. Skupno se jih je udeležilo 57 udeležencev, od tega je bilo 44 žensk in 13 moških.

 

 

Na izobraževanjih smo podatke in informacije o udeležencih zbirali z evalvacijskimi vprašalniki, od 57 udeležencev jih je izpolnjene vprašalnike vrnilo 56. Glede na starost so se udeleženci takole razporedili v starostne kategorije:

 

 

Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih lahko ocenjevali tudi vsebino, zahtevnost, vodjo izobraževanja, učno gradivo ter vzdušje na izobraževanju. Prevladovale so ocene »dobro« in »zelo dobro«. Če bi opisnim ocenam dali vrednosti od 1 do 5, in bi 1 pomenilo zelo slabo, 5 pa zelo dobro, bi bila glede na povprečne ocene najbolje ocenjeni sledeči vidiki: Vodja izobraževanja s povprečno oceno 4,91, vsebina s povprečno oceno 4,87 in vzdušje na izobraževanju s 4,85. Razporedi odgovorov po posameznih stopnjah zadovoljstva pa so prikazani v spodnji tabeli.

 

 

Posebej smo zadovoljni z visokimi ocenami dela vodij izobraževanj. Takšno visoko zadovoljstvo in njihovo dobro delo je zagotovo vsaj delno posledica izobraževanja, ki so se ga v okviru projekta LinkINjob udeležili v Linzu, lani aprila.

 

 

Udeleženci so v evalvacijskem vprašalniku lahko ovrednotili tudi stopnje strinjanja s trditvami o uresničitvi njihovih pričakovanj, praktični uporabnosti pridobljenih znanj in povečanju možnosti za zaposlitev. Tudi tukaj so se udeleženci v veliki večini strinjali, da so izobraževanja uresničila njihova pričakovanja, da so vsebine praktično uporabne in da so novo pridobljena znanja povečala njihove možnosti za zaposlitev. Razpored odgovorov je razviden iz spodnje tabele.

 

 

Udeležence smo povabili, da napišejo, kje so izvedeli za učne aktivnosti. Odgovore jih je navedlo 49. Odgovore smo  razvrstili v pet kategorij in analiza je pokazala, da je med udeleženci največ (19) za delavnice izvedelo za delavnice iz napovednika dogodkov Mestne knjižnice Ljubljana, sledilo je število tistih, ki so za delavnice iz vedeli na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (16), sledili so odgovori po elektornski pošti (5 udeležencev), v kateri od enot knjižnice (4 udeleženci), od prijateljev (3 udeleženci) in dva sta izvedela v bolnišnici.

 

Udeleženci so lahko navedli tudi  morebitne dodatne predloge, ideje, pripombe v povezavi z izobraževanjem. Nekaj jih navajamo:

·         -Bilo je veliko presenečenje :)

·         -Čim več podobnih izobraževanj!

·         -Hvala za izjemno delavnico. Vaja mi bo koristila

·         -Izredno všeč so mi bili praktični primeri, energija vodje. Edino po moji oceni bi se lahko malo več vključilo, da predno so odgovori dobi mišljenje udeležencev.

·         -Mogoče izhajati bolj iz negativnih izkušenj.

·         -Morda ton glasu. Hvala.

·         -Možnost snemanja posameznih primerov (svojih), da lahko doma ponovimo, predelamo.

·         -Nimam … izobraževanje je preseglo moja pričakovanja!

·         -Nimam pripomb - bilo je enkratno. Hvala vam!

·         -Odlična izobraževanja, le tako naprej, zelo pozitivna predavanja.

·         -Predlagala bi delavnico osnove kitajščine in poslovne nemščine.

·         -Priprava in izvedba na nastop/zagovor/predstavitev/predavanje.

·         -Sem upokojenka, vendar sem našla veliko uporabnega tudi za moje nastopanje v javnosti.

·         -Super predavateljica in je primer za skupinsko delo odličen, kako nastopati pred delodajalcem.

·         -Super ste!!!

·         -Super ste. Vse je popolno in se lahko ponavlja v nedogled.

·         -Še več tovrstnih delavnic si želim.

·         -Več delavnic na to temo, nadaljevanje te teme še kdaj konkretno dalje (da bi npr. vadili, kako bi se odzvali na pogosta vprašanja delodajalcev), lahko tudi 1x mesečno za podporo nam brezposelnim.

·         -Vodja izobraževanja odlična, energična, direktna, izobraževanje strokovno, natančno, praktično. Morda več konkretnih primerov poslovenga oblačenja.

·         -Vse pohvale za odlično izvedbo, jasne, konkretne in uporabne nasvete.

·         -Zelo dobro izvedeno (odlično)!

·         -Zelo kvalitetno, a časovno predolgo (17.-19.45), raje v dveh delih.

·         -Zelo primerno bi bilo izvesti še drugi del predavanja s tem naslovom.

·         -Želela bi skripto poleg PP.

 

Za vse delavnice smo pripravili tudi učna gradiva, priložnostne razstave knjižničnih gradiv in sezname priporočene literature za samostojno delo po zaključku delavnic, potrdila za udeležence, liste prisotnosti, evalvacijske vprašalnike ipd.

 

 

Pozitivni odzivi udeležencev so odlična motivacija za pripravo podobnih učnih aktivnosti v prihodnje in potrditev dobrega dela v okviru projekta LinkINjob.

Sports brands | Nike Air Force 1 '07 3 Low White/University Blue For Sale , Idae 2021

V okviru projekta LinkInjob smo v Mestni knjižnici Ljubljana kot ciljno skupino, kateri so posebej namenjene učne aktivnosti izbrali brezposelne ženske. Zadnja od izpeljanih učnih aktivnosti je bila delavnica (P)osebnost ženske v poslovnem svetu. Njeno vsebino je najbolje povzela vodja delavnice, Lilijana Pahor, v vabilu na delavnico: (P)osebnost ženske v poslovnem svetu je v zavedanju lastne osebnosti. Profesionalna identiteta je sestavljena iz naših sposobnostih, spretnostih in veščin, zato smo (p)osebne. Uspejo tiste, ki iščejo, najdejo in uresničijo svojo (p)osebnost. Na delavnici bomo raziskovale in ugotavljale našo (p)osebnost v profesionalni identiteti.

 

 

Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.

 

 

 

 

Izmed vseh petih delavnic, ki smo jih za brezposelne izvedli v okviru projekta LinkINjob, je bila ta najbolje obiskana. Na njej je (p)osebnosti žensk v poslovnem svetu odkrivalo 17 udeleženk različnih starosti in med njimi je bilo kar nekaj takšnih, ki je v evalvacijskih vprašalniku ob zaključku izrazilo željo po nadaljevanju delavnic. Dva odlomka iz evalvacijskih vprašalnikov to potrjujeta:

 

 

Z delavnico (P)osebnost ženske v poslovnem svetu smo zaključili niz delavnic za brezposelne uporabnike, s katerimi smo na eni strani brezposelne skušali »opremiti« z znanji potrebnimi za uspešno iskanje in pridobitev zaposlitve na trgu dela, na drugi strani pa preveriti uporabnost novih znanj in spretnosti, ki so jih naši zaposleni pridobili na usposabljanjih v okviru projekta LinkINjob. Pripravljamo skupno analizo izpeljanih delavnic in rezultati bodo kmalu objavljeni na spletni strani projekta.

 

bridgemedia | Nike

Zaposlitveni razgovor je pomemben element pri iskanju zaposlitve. Za iskalce zaposlitve je vabilo na razgovor veliko veselje, hkrati pa prinaša tudi številne stiske, kot so strah pred bodočim delodajalcem, trema pred nastopanjem ipd. Da bi iskalce zaposlitve na nastop pred delodajalcem čim bolje pripravili, smo v program izobraževalnih dejavnosti v okviru projekta LinkINjob, vključili tudi delavnico priprave na razgovor, in sicer delavnico z naslovom: Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev.

 

 

Da bi se prostorsko uporabnikom in potencialnim udeležencem čim bolj približali, smo delavnico izvedli v dveh naših knjižnicah. V Knjižnici Fužine 13. januarja in v Knjižnica Bežigrad. Izvedba obeh delavnic je bila skupno delo dveh zaposlenih v naši knjižnici, ki sta se udeležili usposabljanja v okviru projekta LinkINjob v Linzu – Lilijane Pahor in Polonce Lampič.

 

 

Za udeležence smo pripravili tudi učno gradivo. Poleg PowerPoint prezentacije so prejeli še vzorec kadrovskega vprašalnika, seznam najpogostejših vprašanj na razgovorih in LinkINjob promocijsko kazalko s koledarjem.

 

 

Na delavnici smo se pogovarjali o vrstah zaposlitvenih razgovorov in njihovih posebnostih, obravnavali 10 najpogostejših napak in se vadili v iskanju odgovorov na najpogostejša vprašanja o delu, izobrazbi in osebnosti. Ker se iskalci zaposlitve včasih znajdejo pred zadrego, ko jim delodajalec da možnost, da mu zastavijo kakšno vprašanje, smo se vadili tudi v vprašanjih, ki jih lahko iskalci zaposlitve zastavijo delodajalcem. Na koncu smo nekaj časa namenili tudi pomenu zahvalnega pisma.

 

 

V obe delavnici smo vključili tudi praktično izkušnjo udeležbe na razgovoru. V Knjižnici Fužine so imeli udeleženci eno izpraševalko, v Knjižnici Bežigrad pa dve. Simulacija zaposlitvenega razgovora:

 

 

 

Reden del učnega gradiva je tudi seznam priporočene literature iz obravnavanega področja in priložnostna razstava knjižničnega gradiva, ki je o obravnavani tematiki na voljo v knjižnici in je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Skupno se je obeh izvedb delavnice udeležilo 15 udeležencev, ki so bili z izvedbo zelo zadovoljni in so to tudi izrazili v evalvacijskih vprašalnikih.

 

 

Posebno smo ponosni na to, da se nekateri od udeležencev udeležujejo več delavnic v okviru projekta LinkINjob – to jim zagotavlja pridobitev celovitega nabora znanj – priprava na razgovor, poslovna obleka, nebesedna komunikacija, ugotavljanje lastnih močnih in šibkih točk, in še česa.

Nike Sneakers | On Sale:Nike Air Force 1 Mid Just Do It BQ6474-100 , Idae 2021

Januar 2016 je bil v naši knjižnici eden od najbolj aktivnih mesecev, kar se tiče dejavnosti v okviru projekta LinkINjob. Izvedli smo štiri izobraževalne dejavnosti za brezposelne. V tokratni objavi predstavljamo delavnico Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa poslovnem svetu, ki jo je v 12. januarja v Knjižnici Prežihov Voranc izvedla vodja Borze dela Lilijana Pahor.

 

 

Na delavnici je bilo veliko aktivnega, samostojnega in skupinskega dela. Predavateljica je pripravila tudi vprašalnike za ocenjevanje lastnega sloga oblačenja, ter vprašalnike o značilnostih moškega in ženskega poslovnega oblačenja. Odgovarjali smo na vprašanja: Koliko je prvi vtis pomemben? Kakšna so pravila oblačenja? Kaj  želimo sporočiti?  Na kaj naj bomo pozorni pri poslovnem oblačenju? So kavbojke primerne?

 

 

Del delavnice je bila tudi priložnostna razstava knjižničnega gradiva na temo obravnavano na delavnici, ki je udeležence delavnice spodbujala k izposoji gradiva za samostojno delo in nadalje odkrivanje tematike tudi po zaključku delavnice.

 

 

Delavnice je udeležilo 11 uporabnikov Mestne knjižnice Ljubljana, med njimi sta bila dva moška. Evalvacijski vprašalniki ob koncu delavnice so jim dali možnost, da ovrednotijo delavnico. Izpolnilo jih je 10 udeležencev. Povratne informacije so nam dale potrditev, da je to, kar počnemo koristno, uporabno in zanimivo. Nekaj najbolj razveseljivih vtisov iz evalvacijskih listov delimo tudi z bralci spletne strani LinkINjob.

 

 

Pohvala ene od udeleženk izražena besedno:

 

Vsi udeleženci so imeli pa možnost ovrednotiti izbrane vidike tudi na večstopenjski lestvici strinjanja. Med najbolj zadovoljnimi udeleženci je bil tale:

 

 

Tudi skupna analiza vseh vprašalnikov je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva z izvedenimi aktivnostmi. Skupno analizo vseh evalvacijskih vprašalnikov bomo objavili v eni od prihodnjih objav. Spremljajte nas. Kmalu sledijo tudi poročila in reportaže iz drugih v januarju izvedenih delavnic.

Best jordan Sneakers | JORDAN BRAND